• 21.07.2017 se uskuteční 22. zasedání Zastupitelstva obce Želivsko. Informace je zveřejněna na úřední desce.
  • Na úřední desce je zveřejněn Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Želivsko konaného 09.06.2017 a Záměry obce prodat nemovitý majetek Z4/2017 a Z5/2017.
  • Výzva MAS - DOTACE - Podpora zemědělských podnikatelů, Rozvoj nezemědělského podnikání a Rekreační funkce lesa.

 

 

  • Záměr obce prodat nemovitý majetek je zveřejněn na úřední desce.
  • Změna úředních hodin! Od 03.05.2017 budou úřední hodiny vždy:

    - v sobotu od 17:00 do 18:00;

    - ve středu od 16:00 do 17:00.

 

  • Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Dokument je zveřejněn na úřední desce.

 

  • Zastupitelstvo obce Želivsko schválilo Sazebník úhrad dle zákona 106/1999 Sb.