• Vážení občané, svozová firma žádá, aby v pátek 13.5.2022 byly vystaveny všechny popelnice (i ty, které jsou zrovna prázdné) na obvyklé svozové místo (např. před dům).

 

 

  • Vážení občané, v termínu od 20.5.2022 do 6.6.2022 bude probíhat na pozemku p.č. 6/2 v k.ú. Horákova Lhota oprava opěrné zdi. Pozemek p.č. 6/2 v k.ú. Horákova Lhota se nachází vedle komunikace.  

    Žádáme občany, aby při pohybu v okolí stanoviště dbali na vlastní bezpečnost a respektovali prostor staveniště. 

 

  • Oznamujeme občanům, že od 11.4.2022 bude v lokalitě tzv. „Honovky" (spojovací komunikace mezi obcí Želivsko a obcí Rudná) probíhat těžba porostu v blízkosti komunikace.
     
    Žádáme proto občany, aby toto oznámení respektovali a nevystavovali sebe a pracovníky nebezpečí úrazu.

 

 

 

 

 

  • Interaktivní mapa zdravotní péče. 

 

  • Obec Želivsko i v letošním roce nabízí k odkupu palivové dřevo a samovýrobu palivového dříví v lesních porostech (cena samovýroby bude stanovena zastupitelstvem obce). Palivové dřevo - průměr do 30cm  - 1.000,-- Kč/m3  a průměr nad 30cm - 850,-- Kč/m3