• Závěrečný účet za rok 2015, Účetní závěrka a Zpráva o přezkumu hospodaření jsou zveřejněny na úřední desce.

  • 13. zasedání Zastupitelstva obce Želivsko se bude konat v pátek 27.05.2016.d

  • Reportáž o obci Želivsko  vysílaná Českým rozhlasem Pardubice (článek nebo reportáž).

  • Zastupitelstvo obce Želivsko schválilo Sazebník úhrad dle zákona 106/1999 Sb.