• Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce je zveřejněna na úřední desce. Zasedání se bude konat 29.07.2016.
  • Městský úřad Svitavy, odbor výstavby, oznamuje Projednání návrhu zadání Územního plánu Želivsko. Na úřední desce je zveřejněna Veřejná vyhláška.
  • Reportáž o obci Želivsko  vysílaná Českým rozhlasem Pardubice (článek nebo reportáž).

  • Zastupitelstvo obce Želivsko schválilo Sazebník úhrad dle zákona 106/1999 Sb.