Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Zápis ze zasedání ZO 26.01.2019 Zápis ze ZO 26.01.2019 04.02.2019  
Výzva MAS Výzva MAS 04.02.2019  
Sčítání zvěře - určení termínu Určení termínu sčítání zvěře 12.01.2019  
Operační program VPP Operační program VPP 12.01.2019  
Informace o konání Zastupitelstva obce 26.1.2019 Informace o konání ZO 05.01.2019  
Zápis ze zasedání ZO 29.12.2018 Zápis 05.01.2019  
Rozpočtové opatření č. 8/2018 Rozpočtové opatření 05.01.2019  
Záměr Z6/2018 Záměr Z6 15.12.2018  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 15.12.2018  
Schválený rozpočet na rok 2019 Rozpočet 2019 15.12.2018  
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemku Tabulka 03.10.2018  
Schválený Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

ZÚ - Zpráva za rok 2017
ZÚ - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2017
ÚZ - Rozvaha 2017
ÚZ - Výkaz zisku a ztrát 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

Zpráva - kontrola hospodaření 17.5.2018
16.06.2018 30.6.2019
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec

Zpráva o výsledku přezkoumání
Výkaz plnění rozpočtu

Příloha 2017
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva závěrečný účet 2017

29.03.2018