Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Rozpočtové opatření 8/2021 Rozpočtové opatření 8/2021 05.01.2022 31.12.2022
Zápis ze zasedání Zastupitelstva 30.12.2021 Zápis 30.12.2021 05.01.2022 20.01.2022
Výroční zpráva Výroční zpráva 05.01.2022 31.12.2022
Schválená cena vodného 2022 Vodné 2022 08.12.2021 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Schválený SVR 08.12.2021 2022
Schválený rozpočet na rok 2022 Rozpočet na rok 2022 08.12.2021 2022
 Schválená účetní závěrka za rok 2020  

Inventarizační zpráva za rok 2020

Příloha 2020

Rozvaha 2020

Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
 21.06.2021 2022
 Schválený závěrečný účet za rok 2020

Měsíční výkaz Fin-12M

Zpráva za rok 2020 

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020
 21.06.2021 2022