Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Výsledky

24.9.2022  
Záměr obce prodat nemovitý majetek Z2/2022

Záměr Z2/2022

16.9.2022  
Rozpočtové opatření č. 4/2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022

16.9.2022  
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva

16.9.2022  
Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva obce

31. zasedání Zastupitelstva

31.8.2022  
Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

29.8.2022  
Opatření obecné povahy

OOP

29.8.2022  
Oznámení voličům

Oznámení voličům

29.8.2022  
Vyrozumění o termínu a místu školení volební komise

Školení komise

29.8.2022  
Oznámení o 1. zasedání volební komise

1. zasedání

24.8.2022  
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace - okrsky

27.7.2022  
Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

27.7.2022  
Stanovení počtu členů volební komise

Počet členů - volby

13.7.2022  
Stanovení počtu volených členů zastupitelstva

Stanovení počtu členů zastupitelstva

29.6.2022  
Záměr obce Z1/2022

Záměr obce Z1/2022

29.6.2022  
Schválená Účetní závěrka za rok 2021

Rozvaha

Výkaz

Inventarizační zpráva

Příloha

 

29.6.2022 2023
Schválený Závěrečný účet za rok 2021

Výkaz FIN

Přezkum hospodaření za rok 2021

Zpráva za rok 2021

 

29.6.2022 2023
Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

29.6.2022 31.12.2022
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 25.6.2022

Informace - 25.6.2022

8.6.2022 25.6.2022
Návrh Účetní závěrky za rok 2021

Rozvaha

Výkaz

Inventarizační zpráva

Příloha

3.6.2022  25.6.2022
Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Výkaz FIN

Přezkum hospodaření za rok 2021

Zpráva za rok 2021

 

3.6.2022 25.6.2022
Sdělení o odložení žádostí - 106/1999 Sb.

Sdělení o odložení žádosti

27.5.2022 31.12.2022
Sdělení o odložení žádostí - 106/1999 Sb.

Sdělení o odložení žádostí

23.5.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022

20.4.2022 31.12.2022
Veřejná vyhláška - ÚP Želivsko

Veřejná vyhláška

24.03.2022  30.4.2022
Územní plán Želivsko - Návrh zprávy o uplatňování ÚP Želivsko

Oznámení MěÚ Svitavy

Návrh zprávy

23.3.2022 23.4.2022
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec  za rok 2021

Rozvaha

Výkaz pro plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání

 

28.02.2022  30.6.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022 23.02.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření 8/2021 Rozpočtové opatření 8/2021 05.01.2022 31.12.2022
Výroční zpráva Výroční zpráva 05.01.2022 31.12.2022
Schválená cena vodného 2022 Vodné 2022 08.12.2021 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Schválený SVR 08.12.2021 2022
Schválený rozpočet na rok 2022 Rozpočet na rok 2022 08.12.2021 2022
 Schválená účetní závěrka za rok 2020  

Inventarizační zpráva za rok 2020

Příloha 2020

Rozvaha 2020

Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
 21.06.2021 2022
 Schválený závěrečný účet za rok 2020

Měsíční výkaz Fin-12M

Zpráva za rok 2020 

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020
 21.06.2021 2022