Popis dokumentu

  Odkaz

Vyvěšeno

Svěšeno

Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Želivsko

Informace o konání ZO

14.04.2019  
Návrh Závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018

Měsíční výkaz Fin k 31.12.2018

Zpráva za rok 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018

Výkaz zisku a ztrát za rok 2018 a příloha

Rozvaha za rok 2018

Zpráva

04.04.2019  
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Želivsko 23.03.2019

Zápis ze zasedání

30.03.2019  
Záměr Z2/2019 Záměr Z2/2019 30.3.2019  
Záměr Z1/2019

Záměr Z1/2019

30.3.2019  
Rozpočtové opatření 2/2019

Rozpočtové opatření 2/2019

30.3.2019  
Určení okrsku Želivsko 

Okrsek

30.3.2019 25.05.2019
Stanovení minimálního počtu členů volební komise okrsku Želivsko pro volby do Evropského parlamentu

Stanovení počtu členů

20.03.2019  25.05.2019
Závěrečný účet Mikroregionu Brněnec 

Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Závěrečný účet
Zpráva

15.03.2019  
Nedostatečně identifikovaní vlastníci  NIV 2019 15.03.2019  
Výzva MAS Výzva MAS 02.03.2019  
Rozpočtové opatření 1/2019 RO 1/2019 10.02.2019 31.12.2019
Výzva MAS Výzva MAS 04.02.2019  
Rozpočtové opatření č. 8/2018 Rozpočtové opatření 05.01.2019 31.12.2019 
Záměr Z6/2018 Záměr Z6 15.12.2018  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 15.12.2018  
Schválený rozpočet na rok 2019 Rozpočet 2019 15.12.2018  
Schválený Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017

ZÚ - Zpráva za rok 2017
ZÚ - Výkaz pro plnění rozpočtu za rok 2017
ÚZ - Rozvaha 2017
ÚZ - Výkaz zisku a ztrát 2017
Inventarizační zpráva za rok 2017

Zpráva - kontrola hospodaření 17.5.2018
16.06.2018 30.6.2019