Jak se odpad třídí?

 

papír

Do modrých pytlů můžete odložit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, papírové sáčky.

prosím nevhazujte:  mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plensky a hygienické potřeby.

 

 

SKLO

Do nádoby na sklo můžete odložit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy.

prosím nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

 

 

PLASTY

Do žlutých pytlů můžete odložit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů.

prosím nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy), PVC, podlahové krytiny.

 

 

NÁPOJOVÉ KARTONY

Do červených pytlů můžete odložit stlačené nápojové kartony: krabice od džusů, mléčných výrobků a vín.

prosím nevhazujte: krabice se zbytky nápojů.

 

 

Svoz 2024

Želivsko

Horákova Lhota

 

 Sběrný dvůj - obec Brněnec

https://obec.brnenec.cz/default/default/8033_sberny-dvur